Mülksüzleştirme Ağları / Şirket

Doğuş Holding

Website
http://www.dogusgrubu.com.tr
Yönetim Kurulu
Ferit Faik Şahenk, Süleyman Sözen, Hüsnü Akhan, Muhsin Mengütürk, Yücel Çelik, Şadan Gürtaş, Aclan Acar, Sadi Göğdün, Gönül Talu, Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu, Erman Yerdelen
Üyelik
TÜSİAD
In 9 graphs
Explore "Doğuş Holding" in other contexts (26 related graphs)

Reference

https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10717 TÜSİAD üyelikleri için http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/TUSIAD-RAPOR13-TAM.pdf