Mülksüzleştirme Ağları / Şirket

Doğuş Holding

Website
http://www.dogusgrubu.com.tr
Yönetim Kurulu
Ferit Faik Şahenk, Süleyman Sözen, Hüsnü Akhan, Muhsin Mengütürk, Yücel Çelik, Şadan Gürtaş, Aclan Acar, Sadi Göğdün, Gönül Talu, Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu, Erman Yerdelen
Üyelik
TÜSİAD
In 14 graphs
Explore "Doğuş Holding" in other contexts (18 related graphs)

Reference

https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10717 TÜSİAD üyelikleri için http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/TUSIAD-RAPOR13-TAM.pdf