Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/399 - 22

Teklifle 31.12.2001 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan; Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunan prim, işsizlik sigortası primi, sosyal yardım zammı, topluluk sigortası prim borçlarının, idari para cezası ile bu alacak asıllarına isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve diğer fer'i alacakların tecil taksitlendirmeye tabi tutulması öngörülmektedir. (Tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için; 6 ay içinde başvuru yapılması halinde ilk taksitin Temmuz 2005 tarihinden başlamak üzere 36 ayda ödenmesi, normal vade tarihinden tecil tarihine kadar geçecek süre için gecikme zammı ve gecikme faiz oranına TÜFE'nin yıllık enflasyon oranının uygulanması, primlerin vadeden önce peşin olarak ödenmesi halinde ödedikleri prim toplamından % 1 oranında indirim yapılması öngörülmektedir.)

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0399.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/3
esas_no
2/399
bakanla_geli_tarihi
02/03/2005
balk
Bağ-Kur ve SSK'ya Ait Birikmiş Prim Borçlarına Ödeme Kolaylığı Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklifle 31.12.2001 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan; Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunan prim, işsizlik sigortası primi, sosyal yardım zammı, topluluk sigortası prim borçlarının, idari para cezası ile bu alacak asıllarına isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve diğer fer'i alacakların tecil taksitlendirmeye tabi tutulması öngörülmektedir. (Tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için; 6 ay içinde başvuru yapılması halinde ilk taksitin Temmuz 2005 tarihinden başlamak üzere 36 ayda ödenmesi, normal vade tarihinden tecil tarihine kadar geçecek süre için gecikme zammı ve gecikme faiz oranına TÜFE'nin yıllık enflasyon oranının uygulanması, primlerin vadeden önce peşin olarak ödenmesi halinde ödedikleri prim toplamından % 1 oranında indirim yapılması öngörülmektedir.)
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
30520
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=30520