Mekanda Adalet / Kanunlar

205 Ordu Yardımlaşma Kanunu

Madde 26 – Malüliyet yardımı aşağıdaki hallerde ödenir. (1) a) Tam ve daimi malüllük,üyelerden her hangi biri ister vazife dahili ister vazife harici olsun,her hangi bir kaza,hastalık ve engellilik neticesinde bir işle meşgul olmak imkanından kati surette mahrum kaldığı heyeti sıhhiye raporu ile tebeyyün ettiği takdirde tam ve daimi malül addedilir. (1) (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, (b) bendinde yer alan “sakatlıklar” ibaresi “engellilikler” şeklinde değiştirilmiştir.

Explore "205 Ordu Yardımlaşma Kanunu" in other contexts (1 related graph)

Reference

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.205.pdf