Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/279 - 24

Teklif ile; tabii afet yaşanan yerlerdeki mükellefler ile Libya gibi siyasal karışıklıklar meydana gelen ülkelerde bu karışıklıklardan zarar görmüş olan mükelleflerin 6111 sayılı Kanun kapsamında ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süresinin uzatılması için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0279.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/2
esas_no
2/279
bakanla_geli_tarihi
13/01/2012
balk
6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile; tabii afet yaşanan yerlerdeki mükellefler ile Libya gibi siyasal karışıklıklar meydana gelen ülkelerde bu karışıklıklardan zarar görmüş olan mükelleflerin 6111 sayılı Kanun kapsamında ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süresinin uzatılması için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
99365

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=99365