Mülksüzleştirme Ağları / Karayolu

Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

Kaynaklar
Özel paydaşlar için http://www.ictas.com.tr/TR/altyapi/ProjeDetay/18
In 1 graph
Menemen 5

Editors