Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1613 - 24

Teklif ile; AB Bakanlığının merkez teşkilatına bağlı olarak sınırlı sayıda ilde temsilcilik kurulması, AB Bakanlığında mülga 5916 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında atanması yapılanların kazanılmış haklarının korunması, 'Devlet Hava Aracı' tanımının gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılan araçları da kapsaması; sulama şebekeleri, baraj demiryolu gibi gelecek yıllara sâri büyük projelerde kamulaştırılacak taşınmazlara ilişkin olarak kamu yararının ilan süresinin bitiminden sonra kamulaştırılacak taşınmazların üzerine yapılan sabit tesisler ve dikilen ağaçların kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınmaması; uzman yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığında geçirilmesi gereken asgari sürenin üç yıldan iki yıla indirilmesi; Dışişleri Bakanlığında meslek mensupları dışından büyükelçi ve daimi temsilci olarak atananların merkeze döndüklerinde meslek mensubu olanlarla aynı haklara sahip olması; önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilmesi; 28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve alınmasında kadro kısıtlamalarının uygulanmaması; 6223 sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe konulan 633 ila 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin olarak, yetki kanunu kapsamına girmediği veya kanun hükmünde kararnamelerle düzenleme yapılamayan konular kapsamına girdiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümlerin yeniden düzenlenmesi; sürücü belgesi sınıflarının yönetmelikle belirlenebilmesi; sürücü belgelerinin AB ve e-Devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulması, süreli hâle getirilmesi ve elektronik ortamda ilgililerine teslimi ile diğer bazı düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1613.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/3
esas_no
2/1613
bakanla_geli_tarihi
14/06/2013
balk
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile; AB Bakanlığının merkez teşkilatına bağlı olarak sınırlı sayıda ilde temsilcilik kurulması, AB Bakanlığında mülga 5916 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında atanması yapılanların kazanılmış haklarının korunması, 'Devlet Hava Aracı' tanımının gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılan araçları da kapsaması; sulama şebekeleri, baraj demiryolu gibi gelecek yıllara sâri büyük projelerde kamulaştırılacak taşınmazlara ilişkin olarak kamu yararının ilan süresinin bitiminden sonra kamulaştırılacak taşınmazların üzerine yapılan sabit tesisler ve dikilen ağaçların kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınmaması; uzman yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığında geçirilmesi gereken asgari sürenin üç yıldan iki yıla indirilmesi; Dışişleri Bakanlığında meslek mensupları dışından büyükelçi ve daimi temsilci olarak atananların merkeze döndüklerinde meslek mensubu olanlarla aynı haklara sahip olması; önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilmesi; 28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve alınmasında kadro kısıtlamalarının uygulanmaması; 6223 sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe konulan 633 ila 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin olarak, yetki kanunu kapsamına girmediği veya kanun hükmünde kararnamelerle düzenleme yapılamayan konular kapsamına girdiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümlerin yeniden düzenlenmesi; sürücü belgesi sınıflarının yönetmelikle belirlenebilmesi; sürücü belgelerinin AB ve e-Devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulması, süreli hâle getirilmesi ve elektronik ortamda ilgililerine teslimi ile diğer bazı düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
131563

İMZALADI (102)

+ More

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=131563