Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/730 - 22

Motorlu kara taşıtlarını hurdaya ayıran gerçek ve tüzel kişilerin tahakkuk etmiş ve tahsil edilememiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının terkin edilmesi, hurdaya çıkarılan araçlar üzerindeki Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan hacizlerin kaldırılması ile araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetleme yapma, aykırı görülen hususlarla ilgili olarak sorumlular hakkında ceza tutanağı düzenlemenin Ulaştırma Bakanlığının görevleri arasına alınması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0730.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/4
esas_no
2/730
bakanla_geli_tarihi
14/03/2006
balk
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
zet
Motorlu kara taşıtlarını hurdaya ayıran gerçek ve tüzel kişilerin tahakkuk etmiş ve tahsil edilememiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının terkin edilmesi, hurdaya çıkarılan araçlar üzerindeki Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan hacizlerin kaldırılması ile araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetleme yapma, aykırı görülen hususlarla ilgili olarak sorumlular hakkında ceza tutanağı düzenlemenin Ulaştırma Bakanlığının görevleri arasına alınması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
41368
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=41368