Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/199 - 24

Teklif ile; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlar ile ölenlerin hak sahiplerine 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükümlerinin uygulanmak suretiyle emekli ikramiyesi ödenmesi, SGK merkez teşkilatında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda çalışan Kurum personelinin haklarının korunması, Kurum taşınmaz kira bedellerini güncellemeye Yönetim Kurulunun yetkili kılınması, yabancı öğrencilerin genel sağlık sigortası prim tutarının hesaplanmasında kıstas alınan sigorta primine esas kazancın alt sınırının üçte birinin uygulanması ve öğretim görevlilerinden alınacak ücretin tavanını belirlemek için SGK'ya yetki verilmesi, işyeri bildirgeleri için verilen idari para cezalarına uygulanan pişmanlık indiriminin kapsamının genişletilmesi ve indirimden faydalanılabilmesi için cezanın 15 gün içinde ödenmesi , 5434 sayılı Kanuna göre emekli olup bu tarihten önce avukatlık ve noterlik yapanlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmesi hususlarında düzenlemeler yapılmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0199.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/2
esas_no
2/199
bakanla_geli_tarihi
13/12/2011
balk
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlar ile ölenlerin hak sahiplerine 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükümlerinin uygulanmak suretiyle emekli ikramiyesi ödenmesi, SGK merkez teşkilatında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda çalışan Kurum personelinin haklarının korunması, Kurum taşınmaz kira bedellerini güncellemeye Yönetim Kurulunun yetkili kılınması, yabancı öğrencilerin genel sağlık sigortası prim tutarının hesaplanmasında kıstas alınan sigorta primine esas kazancın alt sınırının üçte birinin uygulanması ve öğretim görevlilerinden alınacak ücretin tavanını belirlemek için SGK'ya yetki verilmesi, işyeri bildirgeleri için verilen idari para cezalarına uygulanan pişmanlık indiriminin kapsamının genişletilmesi ve indirimden faydalanılabilmesi için cezanın 15 gün içinde ödenmesi , 5434 sayılı Kanuna göre emekli olup bu tarihten önce avukatlık ve noterlik yapanlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmesi hususlarında düzenlemeler yapılmaktadır.
son_durum
CUMHURBAŞKANINCA İADE
sra_no
98110

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=98110