Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/248 - 22

Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik ukuluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese e işletmeler, özel bütçeli kuruluşlarla yetkili sendikalar arasında yapılan toplu iş sözleşmesine konulan hükümler doğrultusunda kamu kuruluşlarının ürettiği mal ve hizmetlerden sendika üyelerinin ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmalarının sağlanması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0248.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/2
esas_no
2/248
bakanla_geli_tarihi
29/01/2004
balk
4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
zet
Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik ukuluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese e işletmeler, özel bütçeli kuruluşlarla yetkili sendikalar arasında yapılan toplu iş sözleşmesine konulan hükümler doğrultusunda kamu kuruluşlarının ürettiği mal ve hizmetlerden sendika üyelerinin ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmalarının sağlanması öngörülmektedir.
son_durum
GÜNDEMDE
sra_no
26360
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=26360