Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/400 - 23

Teklif ile, genel idare hizmetleri sınıfında çalışanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlar, sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalar, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak sureti ile kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda çalışanlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendine göre çalışmış olanların bu görevlerde geçen hizmet sürelerinin ¾'ünün memuriyette geçmiş sayılması ve bu sürelerin her yılının bir kademe ilerlemesine ve her üç yılının bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilmesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0400.pdf
donem_ve_yasama_yili
23/3
esas_no
2/400
baskanliga_gelis_tarihi
03/02/2009
baslik
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
ozet
Teklif ile, genel idare hizmetleri sınıfında çalışanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlar, sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalar, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak sureti ile kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda çalışanlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendine göre çalışmış olanların bu görevlerde geçen hizmet sürelerinin ¾'ünün memuriyette geçmiş sayılması ve bu sürelerin her yılının bir kademe ilerlemesine ve her üç yılının bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilmesi öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sira_no
72948

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=72948