Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/87 - 24

Teklif ile, 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca bedeli mukabilinde vatandaşlara satılıp tahsis edilen arsaların 4706 sayılı kanun uyarınca bu kişilere tekrardan satılarak bunun sonucunda oluşacak mükerrer ödemeyi önlemek için, tahsis yapılan kişilerin veya kanuni ya da akdi haleflerinin tahsise ilişkin ödeme makbuzlarını veya tahsisi kanıtlayacak güçteki diğer belgeleri 1 yıl içinde ilgili belediyeye sunmaları halinde bunlardan ayrıca arsa bedeli tahakkuk ettirilememesi; 4706 sayılı Kanun uyarınca alınmış olan arsa bedellerinin 1 yıl içinde başvurulması halinde ödeyenlere faizsiz olarak iade edilmesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0087.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/2
esas_no
2/87
bakanla_geli_tarihi
26/09/2011
balk
Hazineye Ait taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 4706 Sayılı Kanuna Geçici Bir Madde eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
zet
Teklif ile, 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca bedeli mukabilinde vatandaşlara satılıp tahsis edilen arsaların 4706 sayılı kanun uyarınca bu kişilere tekrardan satılarak bunun sonucunda oluşacak mükerrer ödemeyi önlemek için, tahsis yapılan kişilerin veya kanuni ya da akdi haleflerinin tahsise ilişkin ödeme makbuzlarını veya tahsisi kanıtlayacak güçteki diğer belgeleri 1 yıl içinde ilgili belediyeye sunmaları halinde bunlardan ayrıca arsa bedeli tahakkuk ettirilememesi; 4706 sayılı Kanun uyarınca alınmış olan arsa bedellerinin 1 yıl içinde başvurulması halinde ödeyenlere faizsiz olarak iade edilmesi öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
94163

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=94163