Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1967 - 24

Teklif ile, kamu tüzel kişilerinin ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye bulundurabilmesi; 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra hak sahipliği düşürülen taşınmazların Hazine adına tescil edilmesi; Sosyal Hizmetler Kanuna göre kendilerine harçlık ödenenler ile malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle kendilerine bakılanların muhtaç kabul edilmemesi; İstanbul'da Biruni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulması; belde iken sakinleri orman köylülerine tanınan haklardan yararlanan yerlerin mahalleye dönüştükten sonra da aynı haklarında yararlanmaları; gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları için yapılan harcama, yardım ve bağışların gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahından düşürülmesi; 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak üzere 4000 sporcu yetiştirilmesi; Gençlik ve Spor Bakanlığında Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kurulması; hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde 657 sayılı Kanun uyarınca çalışan ebeveynlerden birinin çocuğunun bakımının yapılabilmesi için mazeret izni kullanma hakkının getirilmesi; Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ilişkin iş ve kaynakların uygulama birliği sağlanması; işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından farklı İdarelere devredilmesi yerine Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına devredilmesi; üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanının İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olması; tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerin bünyesindeki il afet ve acil durum müdürlüklerinin bağlılık sorununu giderilmesi; uzman erbaş kadro adedinin 3000 adet artırılması; uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1967.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/4
esas_no
2/1967
bakanla_geli_tarihi
31/01/2014
balk
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile, kamu tüzel kişilerinin ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye bulundurabilmesi; 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra hak sahipliği düşürülen taşınmazların Hazine adına tescil edilmesi; Sosyal Hizmetler Kanuna göre kendilerine harçlık ödenenler ile malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle kendilerine bakılanların muhtaç kabul edilmemesi; İstanbul'da Biruni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulması; belde iken sakinleri orman köylülerine tanınan haklardan yararlanan yerlerin mahalleye dönüştükten sonra da aynı haklarında yararlanmaları; gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları için yapılan harcama, yardım ve bağışların gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahından düşürülmesi; 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak üzere 4000 sporcu yetiştirilmesi; Gençlik ve Spor Bakanlığında Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kurulması; hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde 657 sayılı Kanun uyarınca çalışan ebeveynlerden birinin çocuğunun bakımının yapılabilmesi için mazeret izni kullanma hakkının getirilmesi; Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ilişkin iş ve kaynakların uygulama birliği sağlanması; işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından farklı İdarelere devredilmesi yerine Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına devredilmesi; üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanının İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olması; tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerin bünyesindeki il afet ve acil durum müdürlüklerinin bağlılık sorununu giderilmesi; uzman erbaş kadro adedinin 3000 adet artırılması; uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
148136

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=148136