Mülksüzleştirme Ağları / Şirket

Doğan Enerji

Website
http://www.doganholding.com.tr/is-alanlari/dogan-enerji.aspx
Yönetim Kurulu
Yahya Üzdiyen, Selma Uyguç, Aygen Leyla Ayözger, Burak Kuyan
Üyelik
TÜSİAD

Reference

TC SİCİL GAZETESİ. TÜSİAD üyelikleri için http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/TUSIAD-RAPOR13-TAM.pdf