Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1524 - 24

Teklif ile çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle, alkollü içkilerin ne suretle olursa olsun tanıtımının yapılamayacağı, alkolü özendiren kampanyaların düzenlenmeyeceği ve bunların hiçbir şekilde teşvik, hediye amaçlı kullanılamayacağı; Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan işyerlerinde çalışan personel ücretlerinin belli bir kısmının gelir vergisinden istisna edilmesi; bankaların şube açılışlarında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tutarının alınmasına yönelik düzenleme yapılması; Kur'an kursu, yurt ve pansiyonların iaşe ve ibate ihtiyaçları ile diğer harcamalarına ilişkin bütçelerini, mali yıl itibarıyla düzenleme işinin Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasına alınması; bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarda daire başkanı ve grup başkanı kadrolarında bulunanların ek göstergelerinin yükseltilmesi; biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden alınacak eğlence vergisinin miktarlarını tayin ve tespit etme yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesi; Yüzüncü Yıl Üniversitesinde kullanılmak üzere 300 adet öğretim elemanı kadrosu ihdas edilmesi; bazı meslek mensuplarına daha önce tanınmış olan yeminli mali müşavirlik sınav muafiyetinin kaldırılması dolayısıyla bu tarihten önce görevlerine başlamış vergi inceleme elemanlarına yönelik daha önce getirilen geçiş hükümlerine paralel bir düzenlemeye yer verilmesi; hususi araç sürücülerinin de sigara içmemesine ve nargile ile elektronik sigaranın da ilgili kanun kapsamına alınmasına yönelik düzenleme yapılması; lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerin açık alanlarında tütün kullanmayanların korunmasına yönelik düzenleme yapılması; varlık kiralama şirketlerine devredilen ve bunlardan geri alınan gayrimenkullerin kayıtlı değer üzerinden devri öngörülerek, bu husustaki vergi kaybını önleyici düzenleme yapılması ve diğer bazı hususlarda düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1524.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/3
esas_no
2/1524
bakanla_geli_tarihi
10/05/2013
balk
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle, alkollü içkilerin ne suretle olursa olsun tanıtımının yapılamayacağı, alkolü özendiren kampanyaların düzenlenmeyeceği ve bunların hiçbir şekilde teşvik, hediye amaçlı kullanılamayacağı; Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan işyerlerinde çalışan personel ücretlerinin belli bir kısmının gelir vergisinden istisna edilmesi; bankaların şube açılışlarında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tutarının alınmasına yönelik düzenleme yapılması; Kur'an kursu, yurt ve pansiyonların iaşe ve ibate ihtiyaçları ile diğer harcamalarına ilişkin bütçelerini, mali yıl itibarıyla düzenleme işinin Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasına alınması; bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarda daire başkanı ve grup başkanı kadrolarında bulunanların ek göstergelerinin yükseltilmesi; biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden alınacak eğlence vergisinin miktarlarını tayin ve tespit etme yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesi; Yüzüncü Yıl Üniversitesinde kullanılmak üzere 300 adet öğretim elemanı kadrosu ihdas edilmesi; bazı meslek mensuplarına daha önce tanınmış olan yeminli mali müşavirlik sınav muafiyetinin kaldırılması dolayısıyla bu tarihten önce görevlerine başlamış vergi inceleme elemanlarına yönelik daha önce getirilen geçiş hükümlerine paralel bir düzenlemeye yer verilmesi; hususi araç sürücülerinin de sigara içmemesine ve nargile ile elektronik sigaranın da ilgili kanun kapsamına alınmasına yönelik düzenleme yapılması; lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerin açık alanlarında tütün kullanmayanların korunmasına yönelik düzenleme yapılması; varlık kiralama şirketlerine devredilen ve bunlardan geri alınan gayrimenkullerin kayıtlı değer üzerinden devri öngörülerek, bu husustaki vergi kaybını önleyici düzenleme yapılması ve diğer bazı hususlarda düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
128270

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=128270