Mülksüzleştirme Ağları / Şirket

Doğan Holding

Website
http://www.doganholding.com.tr
Yönetim Kurulu
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Vuslat Doğan Sabancı, Yahya Üzdiyen, İmre Barmanbek, Ertuğrul Feyzi Tuncer, Ali Aydın Pandır, Tayfun Bayazıt
Üyelik
TÜSİAD
In 10 graphs

Reference

http://www.doganholding.com.tr/kurumsal-yonetim/yonetim-kurulu.aspx TÜSİAD üyelikleri için http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/TUSIAD-RAPOR13-TAM.pdf