Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/572 - 23

Teklif ile; 3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca mühendislerin maden arama ve işletme faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile il özel idarelerine verecekleri her türlü proje, atama formu, arama faaliyet raporu ve faaliyet bilgi formlarını bağlı oldukları odaların vizesinden geçirme zorunluluğu getirilmekte; maden işletme ruhsatı sahiplerinin, teknik nezaretçi olarak istihdam ettikleri maden mühendislerinin sözleşmesini keyfi olarak feshetmesinin önüne geçilmesi amacıyla bir düzenleme yapılmakta ve teknik nezaretçilere ruhsat sahipleri tarafından ödenmesi gereken ücretlerin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Maden Mühendisler Odasınca her yıl yeniden belirlenmesi ve bu ücretlerin Bakanlıkça oluşturulacak nezaretçilik hesabına yatırılması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0572.pdf
donem_ve_yasama_yili
23/4
esas_no
2/572
baskanliga_gelis_tarihi
07/01/2010
baslik
Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
ozet
Teklif ile; 3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca mühendislerin maden arama ve işletme faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile il özel idarelerine verecekleri her türlü proje, atama formu, arama faaliyet raporu ve faaliyet bilgi formlarını bağlı oldukları odaların vizesinden geçirme zorunluluğu getirilmekte; maden işletme ruhsatı sahiplerinin, teknik nezaretçi olarak istihdam ettikleri maden mühendislerinin sözleşmesini keyfi olarak feshetmesinin önüne geçilmesi amacıyla bir düzenleme yapılmakta ve teknik nezaretçilere ruhsat sahipleri tarafından ödenmesi gereken ücretlerin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Maden Mühendisler Odasınca her yıl yeniden belirlenmesi ve bu ücretlerin Bakanlıkça oluşturulacak nezaretçilik hesabına yatırılması öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sira_no
80178

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=80178