Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/514 - 23

Teklifle, silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almak için silahın balistik incelemeye tabi tutulup hazırlanan raporun ilgili birimlere teslim edilmesine ilişkin bir hüküm 6136 sayılı Kanuna eklenmekte; ayrıca, "taksirli suçlar hariç olmak üzere, bahsi geçen Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı altı aydan fazla hapis cezasına mahkûm olanlara, affa uğramış olsalar bile ateşli silâh taşıma ve bulundurma izni verilemeyeceği"ne ilişkin hükümde geçen sürenin bir yıla çıkarılması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0514.pdf
donem_ve_yasama_yili
23/4
esas_no
2/514
baskanliga_gelis_tarihi
05/10/2009
baslik
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
ozet
Teklifle, silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almak için silahın balistik incelemeye tabi tutulup hazırlanan raporun ilgili birimlere teslim edilmesine ilişkin bir hüküm 6136 sayılı Kanuna eklenmekte; ayrıca, "taksirli suçlar hariç olmak üzere, bahsi geçen Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı altı aydan fazla hapis cezasına mahkûm olanlara, affa uğramış olsalar bile ateşli silâh taşıma ve bulundurma izni verilemeyeceği"ne ilişkin hükümde geçen sürenin bir yıla çıkarılması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sira_no
77816

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=77816