Mülksüzleştirme Ağları / Demiryolu

Ankara-İstanbul Hızlı Tren

İl
Ankara
Başlangıç Yılı
2005
Değer (M TL)
2000
Kaynaklar
Kamu ve özel paydaşlar için http://www.ccciconsortium.com/incele.php?id=OQ==
In 10 graphs
Foto3 59v