Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/354 - 22

6.1.2000 tarihli 4572 sayılı Kanunun Yeniden Yapılandırılma Kurulunu düzenleyen (D) fıkrasındaki "en çok dört yıl görev yapmak üzere" ibaresi ile, "Kooperatif ve birlikler, bu Kanunda belirlenen amaçlar çerçevesinde yeniden yapılandırma ile ilgili her konuda Yeniden Yapılandırma Kurulunun önerilerini dikkate alır ve kurul ile işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürür" ibaresinin yürürlükten kaldırılması, ayrıca 5174 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile, 2005 yılı Mart ayında yapılacak seçimlere kadar şirketlerin durumlarını yetiştirememelerinden dolayı 83 üncü maddenin altınca fıkrasındaki "ahzükabza" ilişkin hükmün uygulanmaması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0354.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/3
esas_no
2/354
bakanla_geli_tarihi
07/12/2004
balk
Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun İle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
6.1.2000 tarihli 4572 sayılı Kanunun Yeniden Yapılandırılma Kurulunu düzenleyen (D) fıkrasındaki "en çok dört yıl görev yapmak üzere" ibaresi ile, "Kooperatif ve birlikler, bu Kanunda belirlenen amaçlar çerçevesinde yeniden yapılandırma ile ilgili her konuda Yeniden Yapılandırma Kurulunun önerilerini dikkate alır ve kurul ile işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürür" ibaresinin yürürlükten kaldırılması, ayrıca 5174 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile, 2005 yılı Mart ayında yapılacak seçimlere kadar şirketlerin durumlarını yetiştirememelerinden dolayı 83 üncü maddenin altınca fıkrasındaki "ahzükabza" ilişkin hükmün uygulanmaması öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
29537
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=29537