Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/2271 - 24

Teklif ile; perakende işletmelerin kurulabilecekleri yerleri belirlemek üzere il düzeyinde stratejik ticari plan hazırlanması, stratejik ticari planları hazırlayacak komisyonun oluşumu ve çalışma usulü, plana uygun açılan işletmelere ilave desteklerin verilmesi, planda belirlenen esaslar doğrultusunda faaliyet göstermeyen perakende işletmelerin mevcut teşvik ve desteklerden yararlandırılamayacağı, işletmelerin açılış ve faaliyete geçişine ilişkin başvuruların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulacak PERB1S üzerinden belediye veya il özel idarelerine yapılması ve sonuçlandırılması, üretici veya tedarikçiler ile perakende işletmeleri arasında akdedilecek sözleşmelerde bulunması gerekli asgari hususları belirleme yetkisinin Bakanlığa verilmesi, haksız ticari uygulamalarda Türk Ticaret Kanununun 54 ila 63'üncü maddeleri hükümlerinin uygulanması, büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi ve özel yetkili işletmeler; üretici veya tedarikçiden her ne ad adı altında olursa olsun bir prim veya bedel talep edemeyeceği, kampanyalı satışların 6502 sayılı Kanunda yer alan usul ve esaslar dâhilinde gerçekleştirilmesi, alışveriş festivallerinin yasal bir dayanağa kavuşturulması, 'outlet' veya 'fabrika çıkış fiyatı' adı altında sürekli olarak indirimli satışa konu olabilecek malların belirlenmesine ve söz konusu satışların yalnızca bu satış türünde faaliyette bulunulması kaydıyla yapılabilmesi, alışveriş merkezlerinde sosyo-kültürel etkinliklere imkân sağlayan belirli niteliklere sahip ortak kullanım alanlarının oluşturulması, esnaf ve sanatkâr işletmelerinin, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin, yöresel ürünlerin organize perakende işletmelerde satışının sağlanması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla Perakendeciler Konseyinin oluşturulması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2271.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/4
esas_no
2/2271
bakanla_geli_tarihi
25/06/2014
balk
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile; perakende işletmelerin kurulabilecekleri yerleri belirlemek üzere il düzeyinde stratejik ticari plan hazırlanması, stratejik ticari planları hazırlayacak komisyonun oluşumu ve çalışma usulü, plana uygun açılan işletmelere ilave desteklerin verilmesi, planda belirlenen esaslar doğrultusunda faaliyet göstermeyen perakende işletmelerin mevcut teşvik ve desteklerden yararlandırılamayacağı, işletmelerin açılış ve faaliyete geçişine ilişkin başvuruların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulacak PERB1S üzerinden belediye veya il özel idarelerine yapılması ve sonuçlandırılması, üretici veya tedarikçiler ile perakende işletmeleri arasında akdedilecek sözleşmelerde bulunması gerekli asgari hususları belirleme yetkisinin Bakanlığa verilmesi, haksız ticari uygulamalarda Türk Ticaret Kanununun 54 ila 63'üncü maddeleri hükümlerinin uygulanması, büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi ve özel yetkili işletmeler; üretici veya tedarikçiden her ne ad adı altında olursa olsun bir prim veya bedel talep edemeyeceği, kampanyalı satışların 6502 sayılı Kanunda yer alan usul ve esaslar dâhilinde gerçekleştirilmesi, alışveriş festivallerinin yasal bir dayanağa kavuşturulması, 'outlet' veya 'fabrika çıkış fiyatı' adı altında sürekli olarak indirimli satışa konu olabilecek malların belirlenmesine ve söz konusu satışların yalnızca bu satış türünde faaliyette bulunulması kaydıyla yapılabilmesi, alışveriş merkezlerinde sosyo-kültürel etkinliklere imkân sağlayan belirli niteliklere sahip ortak kullanım alanlarının oluşturulması, esnaf ve sanatkâr işletmelerinin, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin, yöresel ürünlerin organize perakende işletmelerde satışının sağlanması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla Perakendeciler Konseyinin oluşturulması öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
159481

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=159481