Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1478 - 24

Teklif ile, 6353 sayılı Kanunun 45'inci maddesiyle 6085 sayılı Kanunun 35'inci maddesine eklenen ikinci fıkradaki birçok düzenlemenin, Anayasa Mahkemesi tarafından 27.12.2012 tarihli ve E.2012/102 sayılı Kararla iptal edilmesi nedeniyle 6085 sayılı Kanun'da Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı doğrultusunda Sayıştayın INTOSAI denetim kurallarına uygun olarak görevini yerine getirmesini teminen bazı değişikliklerin yapılması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1478.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/3
esas_no
2/1478
bakanla_geli_tarihi
26/04/2013
balk
Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile, 6353 sayılı Kanunun 45'inci maddesiyle 6085 sayılı Kanunun 35'inci maddesine eklenen ikinci fıkradaki birçok düzenlemenin, Anayasa Mahkemesi tarafından 27.12.2012 tarihli ve E.2012/102 sayılı Kararla iptal edilmesi nedeniyle 6085 sayılı Kanun'da Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı doğrultusunda Sayıştayın INTOSAI denetim kurallarına uygun olarak görevini yerine getirmesini teminen bazı değişikliklerin yapılması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
127040

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=127040