Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/798 - 22

Sağlık personeli ihtiyacının karşılanabilmesi için tutulu kadrolar serbest bırakılmakta, Sağlık Bakanlığında ihtiyaç kalmayan okul müdürü, okul müdür yardımcısı ve öğretmen kadroları ile döner sermaye teşkilatı kadroları iptal edilmekte, uzman tabip, diş tabibi, eczacı, diyetisyen, sosyal çalışmacı, odyolog, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi ve sağlık teknikeri kadroları ihdas edilmekte, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilecek diş tabibi ve eczacılarının kur'a ile atanmaları öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0798.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/4
esas_no
2/798
bakanla_geli_tarihi
26/05/2006
balk
190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması, 4576 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu, Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmet Yükümlülüğüne Dair Kanun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kadastro Kanunu ile Genel Kadro Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması, 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi
zet
Sağlık personeli ihtiyacının karşılanabilmesi için tutulu kadrolar serbest bırakılmakta, Sağlık Bakanlığında ihtiyaç kalmayan okul müdürü, okul müdür yardımcısı ve öğretmen kadroları ile döner sermaye teşkilatı kadroları iptal edilmekte, uzman tabip, diş tabibi, eczacı, diyetisyen, sosyal çalışmacı, odyolog, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi ve sağlık teknikeri kadroları ihdas edilmekte, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilecek diş tabibi ve eczacılarının kur'a ile atanmaları öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
43323
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=43323