Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1256 - 24

Teklif ile 6292 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle, 2/B taşınmazlarından tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde sadece tarımsal amaçlı olarak kullanılan yapılar bulunan yerler için taşınmazın yüzölçümüne ve hak sahibi olunan taşınmaz sayısına bakılmaksızın, bu yerlerin geçimini çiftçilikle sağlayan hak sahiplerine satışında satış bedelinin, rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden hesaplanması ve taksitli ödemelerde taksit sayısı ve ödeme süresinin artırılması; 6831 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle de genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen izinlere konu tesislerin yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılması yanında kamu özel işbirliği modeli ile de yaptırılabilmesi amaçlanmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1256.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/3
esas_no
2/1256
bakanla_geli_tarihi
22/02/2013
balk
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile 6292 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle, 2/B taşınmazlarından tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde sadece tarımsal amaçlı olarak kullanılan yapılar bulunan yerler için taşınmazın yüzölçümüne ve hak sahibi olunan taşınmaz sayısına bakılmaksızın, bu yerlerin geçimini çiftçilikle sağlayan hak sahiplerine satışında satış bedelinin, rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden hesaplanması ve taksitli ödemelerde taksit sayısı ve ödeme süresinin artırılması; 6831 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle de genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen izinlere konu tesislerin yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılması yanında kamu özel işbirliği modeli ile de yaptırılabilmesi amaçlanmaktadır.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
121180

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=121180