Meclis Haritaları / Millet Vekili

Nail ÇELEBİ 5817

ÇAYKARA - 1954, İbrahim Cüdi, Elmas - Ondokuz Mayıs Üniv. Ziraat Fakültesi, TODAİE, Devlet Lisan Okulu, Master - İngilizce - Ziraat Yüksek Mühendisi - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Başmüfettişi, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Bakan Danışmanı, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yön., Den. Kur. Üyesi ve Gn. Bşk., Türk Kooperatifçilik Kurumu Den.Kur. Üyesi ve Başkanı, Kamu Sen, Türk Tarım Orman Sendikası Genel Başkan Yardımcısı - XXI inci Dönem Trabzon Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.

21. DÖNEM MENSUBU (1)

+ More

HİZMET DÖNEMİ (1)

+ More

21. DÖNEM TEMSİL ETTİ (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=21&p_sicil=5817