Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/461 - 22

SİT ve koruma alanları içerisinde bulunan ve kadastro çalışmaları sırasında tapuda kayıtlı olmadığı anlaşılan taşınmazların, Kadastro Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre zilyetlik şartlarının var olması halinde zilyetlikle iktisabının mümkün olması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0461.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/3
esas_no
2/461
bakanla_geli_tarihi
04/05/2005
balk
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
zet
SİT ve koruma alanları içerisinde bulunan ve kadastro çalışmaları sırasında tapuda kayıtlı olmadığı anlaşılan taşınmazların, Kadastro Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre zilyetlik şartlarının var olması halinde zilyetlikle iktisabının mümkün olması öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
31606
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=31606