Mülksüzleştirme Ağları / Medya

STAR TV

Website
http://www.startv.com.tr http://www.isilyayincilik.com.tr
Yönetim Kurulu
Şadan Gürtaş, Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu, Hasan Hüsnü Güzelöz

Reference

https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10845