Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/227 - 21

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı ve şeref haysiyet kırıcı suçlar sebebiyle kurumla sürekli ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları hariç olmak üzere, kanun, tüzük ve yönetmelik gereğince memurlar ve diğer kamu görevlilerine verilmiş disiplin cezalarının affı öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d21/2/2-0227.pdf
dnem_ve_yasama_yl
21/1
esas_no
2/227
bakanla_geli_tarihi
21/07/1999
balk
Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi.
zet
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı ve şeref haysiyet kırıcı suçlar sebebiyle kurumla sürekli ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları hariç olmak üzere, kanun, tüzük ve yönetmelik gereğince memurlar ve diğer kamu görevlilerine verilmiş disiplin cezalarının affı öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
9369
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=9369