Mülksüzleştirme Ağları / Şirket

Limak Holding

Website
http://www.limak.com.tr
Yönetim Kurulu
Ebru Özdemir Kışlalı, Mehmet Serhan Bacaksız, Batuhan Özdemir
Üyelik
TÜSİAD

Reference

https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10956 TÜSİAD üyelikleri için http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/TUSIAD-RAPOR13-TAM.pdf