Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/600 - 24

Teklif ile; seçim yasaklarını ihlal edenlere verilen hapis cezasının, adli para cezasına dönüştürülmesi, seçim suçlarıyla ilgili dava açma süresinin 2 yıldan 6 aya düşürülmesi; Merkez Bankası başkan yardımcılarının atanmasında Başkan için aranan koşulların aranması; Türkiye İstatistik Kurumuna beş daire başkanı kadrosunun ihdas edilmesi, istatistik amacıyla verilere erişimde görülen sorunların giderilmesi amacıyla yaptırım düzenlemesi getirilmesi; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışan sosyal çalışma görevlisi kapsamının genişletilmesi, banka mevduat bilgilerinin sosyal yardım başvurularının değerlendirilmesi sürecinde kullanılması; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan toplu köy ikrazatı grup kredilerinden doğan kefaletin sona erdirilmesi ile takibin olumsuz sonuçlanması halinde kredilerin aciz vesikasına bağlanması ve bu kredilerin Hazine Müsteşarlığınca karşılanması sürecinde asıl borçlu için aciz vesikası düzenlenmesi; Ziraat, Halk ve Emlak bankalarındaki kamu paylarının satış işlemleri tamamlanana kadar bu hisselerin Hazine tarafından idare ve temsil edilmesi, bu bankalarının hisselerinin özelleştirme sürecinin süratli ve esnek bir biçimde sürdürülebilmesi için çeşitli düzenlemeler yapılması; büyükşehir belediyeleri paylarının hesabına, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen ÖTV tutarlarının dâhil edilmemesi; katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına ödenecek devlet katkısı sebebiyle bir vergi yükümlülüğü doğmamasının sağlanması; hava taşıtlarında mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerden de Hazine payı alınması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0600.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/2
esas_no
2/600
bakanla_geli_tarihi
24/05/2012
balk
Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile; seçim yasaklarını ihlal edenlere verilen hapis cezasının, adli para cezasına dönüştürülmesi, seçim suçlarıyla ilgili dava açma süresinin 2 yıldan 6 aya düşürülmesi; Merkez Bankası başkan yardımcılarının atanmasında Başkan için aranan koşulların aranması; Türkiye İstatistik Kurumuna beş daire başkanı kadrosunun ihdas edilmesi, istatistik amacıyla verilere erişimde görülen sorunların giderilmesi amacıyla yaptırım düzenlemesi getirilmesi; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışan sosyal çalışma görevlisi kapsamının genişletilmesi, banka mevduat bilgilerinin sosyal yardım başvurularının değerlendirilmesi sürecinde kullanılması; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan toplu köy ikrazatı grup kredilerinden doğan kefaletin sona erdirilmesi ile takibin olumsuz sonuçlanması halinde kredilerin aciz vesikasına bağlanması ve bu kredilerin Hazine Müsteşarlığınca karşılanması sürecinde asıl borçlu için aciz vesikası düzenlenmesi; Ziraat, Halk ve Emlak bankalarındaki kamu paylarının satış işlemleri tamamlanana kadar bu hisselerin Hazine tarafından idare ve temsil edilmesi, bu bankalarının hisselerinin özelleştirme sürecinin süratli ve esnek bir biçimde sürdürülebilmesi için çeşitli düzenlemeler yapılması; büyükşehir belediyeleri paylarının hesabına, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen ÖTV tutarlarının dâhil edilmemesi; katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına ödenecek devlet katkısı sebebiyle bir vergi yükümlülüğü doğmamasının sağlanması; hava taşıtlarında mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerden de Hazine payı alınması öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
106810

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=106810