Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/532 - 24

Teklif ile her türlü idari eylem ve işlemler ile yalnızca idarenin sorumlu olduğu vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalarda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerinin uygulanması ve idarenin tek başına sorumlu olduğu zararların dışında kalan aynı tür zararların tazminine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemelerinin bakması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0532.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/2
esas_no
2/532
bakanla_geli_tarihi
24/04/2012
balk
Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Teklif ile her türlü idari eylem ve işlemler ile yalnızca idarenin sorumlu olduğu vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalarda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerinin uygulanması ve idarenin tek başına sorumlu olduğu zararların dışında kalan aynı tür zararların tazminine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemelerinin bakması öngörülmektedir.
son_durum
KOMİSYONDA
sra_no
105349

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=105349