Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/102 - 22

Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmek, Avrupya Birliğindeki gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan, Ulusal Program kapsamındaki kanun tasarı ve teklifleri ile Kanun Hükmünde Kararnamelerin Avrupa Birliği mevzuatına uygunluğu konusunda görüş bildirmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir Avrupa Birliği ile İlişkiler Komisyonunun kurulması öngörülmekte ve bu Komisyonun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0102.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/1
esas_no
2/102
bakanla_geli_tarihi
26/03/2003
balk
Avrupa Birliği ile İlişkiler Komisyonu Kanunu Teklifi
zet
Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmek, Avrupya Birliğindeki gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan, Ulusal Program kapsamındaki kanun tasarı ve teklifleri ile Kanun Hükmünde Kararnamelerin Avrupa Birliği mevzuatına uygunluğu konusunda görüş bildirmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir Avrupa Birliği ile İlişkiler Komisyonunun kurulması öngörülmekte ve bu Komisyonun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
23731
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=23731