Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) / Merkezi İdare

Bakanlar Kurulu

Sinop Nükleer Santral Projesi - Karar ile bağlı çalışır - Bakanlar Kurulu

http://www.taraf.com.tr/ekonomi/devlet-vergi-cennetinde-sirket-kuruyor/

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez devlet, her türlü denetimden uzak, vergi beyannamesi vermekten ve hesaplarının incelenmesinden kaçan kişilerin başvurduğu bir yol olarak bilinen vergi cennetinde bir kamu şirketi kuruyor. Bakanlar Kurulu kararıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) Sinop Nükleer Santralini işletmek üzere Jersey Kanal Adaları’nda 10 Milyon Dolar sermayeli bir alt şirket kurması öngörülüyor. Vergi cenneti olarak bilinen Jersey Kanal Adaları’nda Japon ortaklarla birlikte kurulacak şirket Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olmayacak. Anlaşma metninde şirketin Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki kanun hükmünde kararnameden, Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanundan ve Sayıştay kanunundan muaf olacağı açıkça belirtiliyor. Bakanlar Kurulu kararında şirketin kuruluş amacı yabancı ülkelerde elektrik sektöründe yatırım yapmak, santral kurmak, elektrik ticareti ve tedariki gibi konularda faaliyette bulunmak olarak ifade ediliyor. Şirketin Jersey Kanal adalarında kurulmasının gerekçesi olarak ise EUAŞ’ın Sinop Nükleer Güç Santrali projesinde hızlı kararlar alabilen esnek bir yapıya sahip bir alt şirketle dahil olması gerekliği gösteriliyor.

Explore "Bakanlar Kurulu" in other contexts (39 related graphs)

KARAR İLE BAĞLI ÇALIŞIR (1)

+ More