Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/334 - 22

Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. banyesinde karşılığı bulunmayan devlet iç borçlanma senetlerini, bankaca düzenlenen makbuz karşılığında satın almış yatırımcıların, mağduriiyetlerinin giderilmesi amacıyla, 31.7.2003 tarihli ve 4969 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, ödenmesi amaçlanmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0334.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/3
esas_no
2/334
bakanla_geli_tarihi
28/10/2004
balk
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkındaki Kanuna Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
zet
Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. banyesinde karşılığı bulunmayan devlet iç borçlanma senetlerini, bankaca düzenlenen makbuz karşılığında satın almış yatırımcıların, mağduriiyetlerinin giderilmesi amacıyla, 31.7.2003 tarihli ve 4969 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, ödenmesi amaçlanmaktadır.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
29183
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=29183