Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/506 - 22

İstenilen seviyede sağlık hizmetlerinin sunulmasını teminen ihtiyaç duyulan uzman ve pratisyen tabip istihdamını sağlamak üzere ve kolaylaştırılmış Devlet hizmeti yükümlülüğü getirilmekte; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, Başhekimlik ve Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulunan personelin, mesaisinin tamamını görevli oldukları kuruma hasretmeleri zarureti getirilmekte; denetim hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için bir yıl süreyle diğer bakanlıklar ve Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığından Sağlık Bakanlığına naklen denetim elemanı atanması öngörülmekte; sağlık kurum ve kuruluşlarında normal mesai saatleri dışında, genel tatil günleri veya hafta sonu tatillerinden icapçı nöbeti tutan sağlık personeli ile nöbet tutan diğer personele de nöbet ücreti ödenmesi öngörülmekte ve Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şartlar çerçevesinde acil vakalarda yapılacak müdahalelerin bu hususta eğitim almış acil tıp teknikerleri ve acil tıp teknisyenleri tarafından da yapılabilmesine imkan tanınmaktadır.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0506.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/3
esas_no
2/506
bakanla_geli_tarihi
06/06/2005
balk
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
İstenilen seviyede sağlık hizmetlerinin sunulmasını teminen ihtiyaç duyulan uzman ve pratisyen tabip istihdamını sağlamak üzere ve kolaylaştırılmış Devlet hizmeti yükümlülüğü getirilmekte; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, Başhekimlik ve Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulunan personelin, mesaisinin tamamını görevli oldukları kuruma hasretmeleri zarureti getirilmekte; denetim hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için bir yıl süreyle diğer bakanlıklar ve Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığından Sağlık Bakanlığına naklen denetim elemanı atanması öngörülmekte; sağlık kurum ve kuruluşlarında normal mesai saatleri dışında, genel tatil günleri veya hafta sonu tatillerinden icapçı nöbeti tutan sağlık personeli ile nöbet tutan diğer personele de nöbet ücreti ödenmesi öngörülmekte ve Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şartlar çerçevesinde acil vakalarda yapılacak müdahalelerin bu hususta eğitim almış acil tıp teknikerleri ve acil tıp teknisyenleri tarafından da yapılabilmesine imkan tanınmaktadır.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
32312
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=32312