Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/1648 - 24

Teklif ile 5271 ve 5275 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle, ağır hastalık halinde kişilerin tutuklanmasının ya da tutukluluklarının davam ettirilmesinin önlenmesi ve ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen hükümlünün cezasının infazının geri bırakılmasında aranan toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmama şartının kaldırılması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1648.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/3
esas_no
2/1648
bakanla_geli_tarihi
06/06/2013
balk
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile 5271 ve 5275 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle, ağır hastalık halinde kişilerin tutuklanmasının ya da tutukluluklarının davam ettirilmesinin önlenmesi ve ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen hükümlünün cezasının infazının geri bırakılmasında aranan toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmama şartının kaldırılması öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
132543

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=132543