Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/275 - 21

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile Hakimler ve Savcılar Kanununa göre verilmiş yer değiştirme veya meslekten çıkarma ve Mülga 2556 sayılı Hakimler Kanununa göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile birlikte affedilmesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d21/2/2-0275.pdf
dnem_ve_yasama_yl
21/1
esas_no
2/275
bakanla_geli_tarihi
09/08/1999
balk
Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi
zet
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile Hakimler ve Savcılar Kanununa göre verilmiş yer değiştirme veya meslekten çıkarma ve Mülga 2556 sayılı Hakimler Kanununa göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile birlikte affedilmesi öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
9489
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=9489