Meclis Haritaları / Millet Vekili

İmren AYKUT 4004

TARSUS -1940, Şevket Şadi, Rahime - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Oxford Üniversitesi İhtisas, İ.Ü. İktisat Fakültesi Doktora - İngilizce - İktisat Doktoru, Sosyal Politika ve İşçi İşveren İlişkileri - Türkiye Kâğıt Sanayi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri - Danışma Meclisi MGK'ca Seçilen Üye - XVII, XVIII, XIX uncu Dönem İstanbul, XX nci Dönem Adana Milletvekili - PAB Grubu ve Dünya Parlamentolar Birliği Batı Grubu Dönem Başkanı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Devlet Bakanı - Bekâr.

20. DÖNEM MENSUBU (1)

+ More

20. DÖNEM TEMSİL ETTİ (1)

+ More

HİZMET DÖNEMİ (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=20&p_sicil=4004