Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/368 - 24

Teklif ile kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı olup olmamasına bakılmaksızın iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla bu sürelerde sigortalı olarak çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri borçlanabilmeleri öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0368.pdf
dnem_ve_yasama_yl
24/2
esas_no
2/368
bakanla_geli_tarihi
10/02/2012
balk
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
zet
Teklif ile kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı olup olmamasına bakılmaksızın iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla bu sürelerde sigortalı olarak çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri borçlanabilmeleri öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
101764

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=101764