Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/177 - 22

8.12.1983 tarihinden evvel işlenmiş suçlarla ilgili olarak mahkemeler tarafından yapılan yargılamalar sonucunda; haklarında mahkumiyet kararı verilenlerden bu Kanunun yayımı tarihinden önce şartla salıverilme hükümlerine göre cezalarını çekenler hakkında Türk Ceza Kanununun "Memnu Hakları" düzenleyen ilgili maddelerindeki süreler dikkate alınmaksızın ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 417 nci maddesinin (3) numaralı bendindeki koşul aranmaksızın, memnu hakların iadesine karar verilmesi; ancak bu durumun ilgililere geçmiş süreler yönünden parasal olarak ve açıktan atama şeklinde herhangi bir talep hakkı verilmemesi öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0177.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/1
esas_no
2/177
bakanla_geli_tarihi
18/07/2003
balk
Türk Ceza Kanununa Geçici İki Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
zet
8.12.1983 tarihinden evvel işlenmiş suçlarla ilgili olarak mahkemeler tarafından yapılan yargılamalar sonucunda; haklarında mahkumiyet kararı verilenlerden bu Kanunun yayımı tarihinden önce şartla salıverilme hükümlerine göre cezalarını çekenler hakkında Türk Ceza Kanununun "Memnu Hakları" düzenleyen ilgili maddelerindeki süreler dikkate alınmaksızın ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 417 nci maddesinin (3) numaralı bendindeki koşul aranmaksızın, memnu hakların iadesine karar verilmesi; ancak bu durumun ilgililere geçmiş süreler yönünden parasal olarak ve açıktan atama şeklinde herhangi bir talep hakkı verilmemesi öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
25046
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=25046