Mülksüzleştirme Ağları / Maden

Deveci Demir Madeni

İl
Malatya
Değer (M TL)
2000
Kaynaklar
Özel paydaş için http://www.hekimhanmadencilik.com.tr/Sayfa/29/demir-madenciligi
Deveci demir madeni