Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/475 - 23

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihraç olunacak sermaye piyasası araçları hakkında Sermaye Piyasası Kuruluna kaydettirilmeden bilgi verilerek işlem yapılabilmesi düzenlenmekte, Toplu Konut İdaresi Başkanında aranacak özellikler belirlenmekte, yeni kadrolar ihdas edilmekte, başkan ve başkan yardımcılarının ek göstergeleri değiştirilmekte, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun uyarınca hak sahiplerine bir ay içinde hisse senedi talep edenler hariç olmak üzere nakit öoeme yapılması öngörülmekte, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak Ofisin, ürettiği veya üreteceği arsalar karşılığında menkul kıymet ihraç edebilmesine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmakta, Turizmi Teşvik Kanununda değişiklik yapılarak kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde imar uygulamaları ve ruhsatlandırma işlemlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünce yapılması öngörülmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0475.pdf
donem_ve_yasama_yili
23/3
esas_no
2/475
baskanliga_gelis_tarihi
10/06/2009
baslik
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ozet
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihraç olunacak sermaye piyasası araçları hakkında Sermaye Piyasası Kuruluna kaydettirilmeden bilgi verilerek işlem yapılabilmesi düzenlenmekte, Toplu Konut İdaresi Başkanında aranacak özellikler belirlenmekte, yeni kadrolar ihdas edilmekte, başkan ve başkan yardımcılarının ek göstergeleri değiştirilmekte, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun uyarınca hak sahiplerine bir ay içinde hisse senedi talep edenler hariç olmak üzere nakit öoeme yapılması öngörülmekte, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak Ofisin, ürettiği veya üreteceği arsalar karşılığında menkul kıymet ihraç edebilmesine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmakta, Turizmi Teşvik Kanununda değişiklik yapılarak kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde imar uygulamaları ve ruhsatlandırma işlemlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünce yapılması öngörülmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sira_no
74772

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=74772