Meclis Haritaları / Kanun Teklifi

Kanun Teklifi - 2/453 - 22

Hükmün tebliği hususunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi yönünde düzenleme yapılmakta; beden muayenesi iç ve dış beden muayenesi olarak ikiye ayrılarakiç beden muayenesinin hangi şartlarda ve ne suretle yapılacağı düzenlenmekte; beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararlarının kesinleşmesi hallerinde vücuttan alınan örnekler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarının yok edilmesi kabul edilmekte; yer gösterme işleminin hukuki niteliği açıklığa kavuşturulmakta; gözaltı süresinin yakalama yerine en yakın hakime gönderilmesi için gerekli süre hariç olmak üzere yakalama anından itibaren 24 saat olması öngörülmekte; tutuklama talebinin reddi kararına itiraz üzerine merciin itirazı yerinde görmesi halinde bu arada serbest bırakılmış kişi hakkında tutuklama kararı vermek üzere yakalama emri düzenleyebilmesi mümkün hale getirilmekte; hapis cezasını gerektiren ve cezanın üst sınırı bir yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemeyeceği hükme bağlanmakta; yurtdışına çıkma yasağı bakımından 109(1)'de öngörülen 3 yıllık süre sınırlaması kaldırılmakta; gecikmesinde sakınca bulunan ve ayrıca Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan hallerde adli kolluk hakiminin arama konusunda yazılı emir verebilmesi kabul edilmekte; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amirinin belge veya kağıtları inceleyebilmesi hükmü getirilmekte; gecikmesinde sakınca bulunan ve Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan hallerde adli kolluk amirinin yazılı emriyle elkoyma işleminin yapılabimesi öngörülmekte; Devletin ödediği tazminattan dolayı icrai davranışla görevini kötüye kullanan kamu görevlilerine rücu edilmesi kabul edilmekte; kamu davasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler getirilmektedir.

tam_metin_adresi
http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0453.pdf
dnem_ve_yasama_yl
22/3
esas_no
2/453
bakanla_geli_tarihi
03/05/2005
balk
Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
zet
Hükmün tebliği hususunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi yönünde düzenleme yapılmakta; beden muayenesi iç ve dış beden muayenesi olarak ikiye ayrılarakiç beden muayenesinin hangi şartlarda ve ne suretle yapılacağı düzenlenmekte; beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararlarının kesinleşmesi hallerinde vücuttan alınan örnekler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarının yok edilmesi kabul edilmekte; yer gösterme işleminin hukuki niteliği açıklığa kavuşturulmakta; gözaltı süresinin yakalama yerine en yakın hakime gönderilmesi için gerekli süre hariç olmak üzere yakalama anından itibaren 24 saat olması öngörülmekte; tutuklama talebinin reddi kararına itiraz üzerine merciin itirazı yerinde görmesi halinde bu arada serbest bırakılmış kişi hakkında tutuklama kararı vermek üzere yakalama emri düzenleyebilmesi mümkün hale getirilmekte; hapis cezasını gerektiren ve cezanın üst sınırı bir yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemeyeceği hükme bağlanmakta; yurtdışına çıkma yasağı bakımından 109(1)'de öngörülen 3 yıllık süre sınırlaması kaldırılmakta; gecikmesinde sakınca bulunan ve ayrıca Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan hallerde adli kolluk hakiminin arama konusunda yazılı emir verebilmesi kabul edilmekte; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amirinin belge veya kağıtları inceleyebilmesi hükmü getirilmekte; gecikmesinde sakınca bulunan ve Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan hallerde adli kolluk amirinin yazılı emriyle elkoyma işleminin yapılabimesi öngörülmekte; Devletin ödediği tazminattan dolayı icrai davranışla görevini kötüye kullanan kamu görevlilerine rücu edilmesi kabul edilmekte; kamu davasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler getirilmektedir.
son_durum
KANUNLAŞTI
sra_no
31602
baskanliga_gelis_tarihi
baslik
ozet
sira_no

SUNULDUĞU DÖNEM (1)

+ More

Reference

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=31602