Esperal Info

Esperal a dokładnie disulfiram, który się w nim zawiera, znacząco wpływa na zakłócenie metabolizmu alkoholu w człowieku. Wyłączony zostaje enzym, który przekształca alkohol do przyswajalnej formy. W konsekwencji, osoba, która spożyje alkohol w trakcie trwania terapii esperalem z disulfiram odczuje okropnych dolegliwości zbliżonych do tych co zatrucie alkoholem. Terapia awersyjna z wykorzystaniem esperalu ma na celu obrzydzić do sięgania przez osobę z problemem po alkohol. https://www.esperal.info.pl/

Esperal Info has no graphs published yet, see the drafts.
Esperal Info has not started any graphs yet.