Kolektif 'ağ haritalama' platformu ve ilişkiler veri tabanı
Jeff Projects Ağ Haritalama Atölyesi, İstanbul 2013
Ağ Haritalama Atölyesi, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İstanbul 2010
Witte de With Yaratıcı Ağ Haritalama Atölyesi, Rotterdam 2012
Ağ Haritalama Atölyesi, Performa, New York 2011
Ağ Haritalama Atölyesi, UpgradeInternational!, Sao Paulo 2011
Ağ Haritalama Atölyesi, Open Academy, Ulaanbaatar 2011

Graph Commons üyeleri platformu araştırmacı gazetecilik, veri araştırması, aktivizm, strateji planlama, organizasyon analizi, küratörlük gibi amaçlar için kullanmaktalar. Eminiz siz de diğer üyeler gibi kendinize özel bir kullanım yolu bulacaksınız. Aşağıda Graph Commons'da yapılmış olan haritalardan seçkileri görebilirsiniz.

Graph Commons daveti almak için:

Graph Commons üyeleri platformu araştırmacı gazetecilik, veri araştırması, aktivizm, strateji planlama, organizasyon analizi, küratörlük gibi amaçlar için kullanmaktalar. Eminiz siz de diğer üyeler gibi kendinize özel bir kullanım yolu bulacaksınız.